Wszystkie nasze urządzenia są objęte 12 miesięczną gwarancją.

Najwyżej cenioną dla nas wartością jest poziom zadowolenia klienta z naszych usług. Na każdym etapie naszej działalności przykładamy wysoką wagę do jakości obsługi. Procedury reklamacyjne i serwisowe prowadzone są przez wyspecjalizowany zespół wsparcia technicznego. Ich zadaniem jest szybka analiza problemów i jeszcze szybsza interwencja. Cel jest jeden – Użytkownik musi być w posiadaniu niezawodnego, sprawnego i intuicyjnego czytnika do poboru danych z tachografów i kart kierowców oraz w pełnej świadomości jego funkcjonalności!

Dzięki bezpośredniej współpracy z Państwem możemy bez przerwy doskonalić nasze produkty i poszerzać asortyment. Dziękujemy i zapraszamy do kontaktu!


Pobierz formularz przyjęcia urządzenia na serwis Infolab

Wypełnij go oraz wyślij wraz z urządzeniem na adres:

Infolab Sp. z o.o., ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy.

Masz wątpliwość, czy Twój czytnik działa poprawnie ? 

Prześlij do nas mailowo plik VERSION (po podpięciu czytnika do komputera, znajdziesz go w folderze TERMINAL), a rozwiejemy Twoje obawy. 

Skrzynka mailowa do wysłania pliku to czytniki@tacholab.pl

Gwarancja nie obejmuje produktu jeśli usterka, wada lub niesprawność została wywołana naturalnym zużyciem eksploatacyjnym, bądź przyczynami, takimi jak zalanie cieczą, uszkodzenie mechaniczne, przepięcie sieci, wyładowanie atmosferyczne itp. Producent nie odpowiada za wady powstałe w wyniku nieuprawnionej ingerencji w konstrukcję produktu.

PRODUCENT ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie i ustosunkowanie się do złożonej przez NABYWCĘ reklamacji. W przypadku niedotrzymania terminu, reklamacja zostaje uznana na korzyść NABYWCY. Produkt zgłoszony jako reklamacja winien być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed jego uszkodzeniem. Koszty transportu reklamowanego produktu ponosi NABYWCA; w przypadku jednak uznania reklamacji, PRODUCENT zwróci koszty transportu towaru, przelewem na rachunek wskazany przez NABYWCĘ. Jeżeli reklamacja dotyczy większej liczby produktów, muszą one zostać dostarczone jednym transportem. Gwarancja ulega wydłużeniu o czas naprawy reklamowanego produktu.

Przesyłki na koszt PRODUCENTA nie są przyjmowane.

NABYWCA działający jako dystrybutor poza granicami Polski, jest zobligowany do pokrycia wszelkich kosztów logistycznych, związanych z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną klienta w swoim regionie.